IMG_7054

Werkwijze

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Vind onze tarieven hier.

 

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Neem ook een (bad)handoek mee. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan omvat de therapievorm en het te verwachten aantal behandelingen. Dit plan zal met u besproken worden.

 

DTF

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding wordt er met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ ISO 9001 certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

 

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Er is een mogelijkheid om deze in de praktijk te laten liggen in daarvoor bestemde vakken. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Tevens vragen wij u ook de fitness ruimte niet te betreden met schoenen waarmee u ook buiten loopt.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de andere collegae. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

 

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

 

Niet roken

In onze gehele praktijk mag niet gerookt worden.