IMG_7054

Tarieven

Fysiotherapie

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we een contract. In dit contract zijn de tarieven voor de verschillende behandelingen overeengekomen. Op het einde van de maand declareren we rechtstreeks digitaal bij de betreffende zorgverzekeraar.
Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar we geen contract mee hebben, dan krijgt u op het eind van de maand een rekening.

Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende tarieven:

1 zitting fysiotherapie € 30,00
1 zitting manuele therapie € 42,00
1 zitting acupunctuur € 40,00
1 zitting bekkenfysiotherapie € 42,00
1 uitgebreide behandeling fysiotherapie € 43,00
screening € 13,00
intake en onderzoek € 40,00
intake na verwijzing € 40,00
groepsbehandeling 5 tot 10 personen € 16,00
toeslag aan huis behandeling € 16,00
toeslag behandeling in een instelling €   8,50
niet nagekomen afspraak € 22,00
korte rapportage € 30,00
uitgebreide rapportage € 55,00

 

Medische Fitness
Deze kosten zijn voor eigen rekening en u krijgt hierover een nota. U kunt van te voren afspreken of u een keer of meerdere keren per week wilt trainen. U krijgt de rekening van ons aan het begin van de training.
De kosten zijn € 8,- per uur.