small0002

Neurologische Aandoeningen

Een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden . Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven verminderd. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken en persoonlijke verzorging. Ernstige handicaps kunnen ontstaan onder meer op het terrein van wonen, werk en relatie.

Neurorevalidatie richt op een zo optimaal mogelijk functioneren na Niet Aangeboren Hersenletsel. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

Doelstellingen:

  1. Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziektebeelden als CVA of neurotrauma.
  2. Het leren behouden van functies, vaardigheden en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS en dementie of in de chronische fase na een CVA.
  3. Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in allerlei situaties.
  4. Het voorkomen van complicaties. Het revalidatieproces wordt gehinderd en de kwaliteit van leven vermindert wanneer complicaties optreden.

Neurorevalidatie is geen receptenboek maar gebruikt concepten bij het individueel gerichte zorgplan en behandeling.
Ria de Roo volgde hiervoor in 1987 een opleiding en houdt zich vanaf die tijd intensief bezig met de neurorevalidatie.