small0002

Hartrevalidatie

Dit is een programma dat door gespecialiseerde fysiotherapeuten begeleid wordt. Het is een programma dat het bewegen stimuleert en daarnaast ook een actieve leefstijl bevordert. Kortom het is een programma dat zich positioneert als een evidence-based life-style-interventie.

De doelgroep bestaat uit patiënten die een poliklinische hartrevalidatie doorlopen hebben. Deze groep patiënten worden ontslagen en keren al dan niet terug in het arbeidsproces. Na verloop van tijd blijkt dat niet meer alles hetzelfde is als voorheen. Er blijven bepaalde angsten bestaan, in de thuissituatie en op het werk ontstaan problemen er zijn een heleboel vragen en onzekerheden waardoor de patiënt uiteindelijk niet meer goed functioneert.

Afbakening:
Patiënten die in aanmerking komen zijn:

 • Na een acuut myocardinfarct
 • Omleidingsoperatie of bypass
 • Dotteren of het plaatsen van een stent
 • Na een hartklepoperatie of gecorrigeerde aangeboren afwijking

 

Het programma bestaat uit:

 1. Intake:
  • U krijgt een vragenlijst in verband met uw medische achtergrond
  • Informatie voor het starten van de training
  • Vraaggesprek over uw klachten en eventuele andere problemen
  • Testen: gewicht, lengte, BMI, buikomvang, vet %, conditie, krachtmeting
 2. Training:
  • Warming-up
  • Conditietraining
  • Krachttraining
  • Functionele training bij bepaalde beperkingen
  • Cooling down
 3. Groepsbijeenkomst:
  • Er worden onderwerpen besproken als
  • Belang van bewegen
  • Omgaan met angst en beperkingen
  • Instructie van het gebruik van de Borgschaal en het activiteitendagboek
  • Gezond leven
 4. Evaluatie:
  • De testen worden herhaald op het einde van het traject en vergeleken