small0002

Groepstrainingen

Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de algemene gezondheids- toestand. Lichaamsbeweging verlaagt de kans op hart en vaatziekten, osteoporose, Diabetes Mellitus type 2, dikke darm kanker, angst en depressie, kan een gunstig effect hebben op de bloeddruk, lichaamsgewicht. Profiel van vetten in het bloed, rookgedrag etc.

Het is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking onvoldoende beweegt. Er wordt geschat dat in Nederland jaarlijks 7000 mensen sterven als gevolg van inactiviteit. De kosten die hieruit voortvloeien worden geschat op 1 miljard euro per jaar. De Nederlandse overheid wil daarom de bevolking activeren.

De kracht van de fysiotherapeut ligt met name in het aanbieden van een programma gericht op het structureel veranderen van beweeggedrag van mensen. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die verminderd belastbaar zijn, de chronisch zieken de ouderen.

De programma’s richten zich naast bewegingsstimulering op het bevorderen van een actieve leefstijl. Kortom een programma dat zich positioneert als een life-style-interventie.