Fysergo

Fysergo

Fysergo is een landelijk fysiek reïntegratiebedrijf bestaande uit een personele organisatie van circa 60 medewerkers (Fysergo) en een netwerkorganisatie van 65 centra voor arbeidsfysiotherapie en reïntegratie (Fysarbo).
Het doel van de organisatie is arbodiensten en bedrijven te ondersteunen bij een zo snel mogelijke en effectieve reïntegratie van zieke werknemers met klachten van het houdings en bewegingsapparaat, in het arbeidsproces.

Het is van belang om vroegtijdig klachten van werknemers te onderkennen in relatie tot hun werk. Op deze manier kan er tijdig worden ingegrepen waardoor ziekteverzuim voorkomen kan worden. Bovendien werkt fysergo /fysarbo preventief door preventie trainingen en adviezen met betrekking tot de ergonomie.

Producten en diensten:

 • Preventieve trainingen bv lage rugklachten, RSI
 • Ergonomische adviezen zoals een functie – taakanalyse, implementatieanalyse etc
 • Reïntegratie activiteiten: aan de hand van een intake wordt een individueel plan van aanpak opgesteld.
  Dit kan zijn:

  • eenmalig arbo-advies
  • korte herstel begeleiding
  • fitheidstesten
  • medisch fitness
  • werkplekonderzoek en advies
  • vaardigheidsinstructie/training op de werkplek
  • fysieke functiegerichte reïntegratietrainingen

 

Voor verdere informatie zie de website van Fysergo